BB Gjuha Kozmike 2

BB Gjuha Kozmike 2

BM Rruga permes Diellit

BM Rruga permes Diellit

BB Greqishtja: nje bije e Shqipes

BB Greqishtja: nje bije e Shqipes

BB Gjuha Kozmike 2

10,00 €
SKU
LTF090
Ky libër ka pasur indicjen në polemikat e nxehta që janë bërë në rrjetet sociale rreth origjinës së shqipes dhe ka vijuar për tu shfaqur si një përpjekje për të shpjeguar origjinën e shumë fjalëve origjinale të gjuhës tonë, si dhe raportet që ka me fjalët e huaja. Autori është përballur me kritika rreth zbatimit të parimeve të disiplinës së etimologjisë. Libri ka dy vëllime, dhe më poshtë gjeni vëllimin e dytë