Menaxhimi i Projekteve Investive

Menaxhimi i Projekteve Investive

Investimet si kusht për zhvillim ekonomik

Investimet si kusht për zhvillim ekonomik

Menaxhimi i Projekteve Investive

12,00 €
SKU
Menaxhimi i Projekteve Investive
Nuhi Sela
Fatlum Gogiqi

Përmes menaxhimit të projekteve e deri tek planifikimi i investimeve, kontrolli dhe marrja e vendimeve për të investuar.