Investimet si kusht për zhvillim ekonomik

Investimet si kusht për zhvillim ekonomik

Akademia

Akademia

Menaxhimi i Projekteve Investive

Menaxhimi i Projekteve Investive

Investimet si kusht për zhvillim ekonomik

10,00 €
SKU
Investimet si kusht për zhvillim ekonomik
Prof. Dr. Rifat Halili
Prof. Mr. Fatlum Gogiqi

Përmes promovimit të investimeve deri te ngritja e aftësisë konkurruese të ekonomisë.